<div align="center"> <h1>Adik87</h1> <h3>Wszystko to, co niezostalo ograniczone moim umyslem</h3> <p>lipton</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.aloneinthedark.republika.pl" rel="nofollow">http://www.aloneinthedark.republika.pl</a></p> </div>